Historie

BAS – Brněnský akademický sbor

je součástí brněnského kulturního dění od roku 1950. Věnuje se interpretaci hudby a cappella a vokálně-instrumentální hudby se zaměřením na předromantická období a na hudbu dvacátého století. Umělecky se významně prosadil v 70. letech pod vedením Lubomíra Mátla. Následovala spolupráce např. s Petrem Altrichterem, Janem Rozehnalem, Romanem Válkem. Hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím sboru v letech 1993–2010 Jaroslav Kyzlink.

V současnosti zastává funkci hlavního sbormistra Daša Briškárová. BAS koncertoval ve většině evropských zemí i v USA a při provádění vokálně-instrumentálních děl pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, komorním orchestrem Czech Virtuosi, Moravskou filharmonií Olomouc, či Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín.

Sbor natočil kompaktní disky pro naše i zahraniční společnosti (Pickwick England, Free Art Records, Antiphona). Pod vedením J. Kyzlinka se stal laureátem evropských soutěží např. Spittal an der Drau 1994, Tolosa 1995, Gorizia 1996, mezinárodního soutěžního festivalu „Chorus Camera 1996“ Rychnov nad Kněžnou, první místa v obou kategoriích na soutěži Spittal an der Drau 2000.

V posledním desetiletí se BAS zapojil do pestré škály projektů od festivalu Concentus Moraviae nebo Dnů Bohuslava Martinů po spolupráci s italskou metalovou skupinou Rhapsody. V rámci oslav 150. výročí narození Leoše Janáčka (2004) BAS vystoupil v představení Janáčkovy opery Počátek románu a společně se souborem Hradišťan také v baletu Rákos Rákoczy. Ve spolupráci s JAMU provedl v květnu 2007 světovou premiéru kantáty Ilena Vítězslavy Kaprálové. V roce 2008 BAS zpíval na pódiu vídeňského Musikvereinu.

Pravidelná spolupráce s Janáčkovou operou Národního divadla v Brně poskytla členům sboru možnost účinkování v inscenacích brněnské opery (např. Musorgského Boris Godunov) a spoluúčast při provedení vokálně-instrumentálních děl Antonína Dvořáka na festivalu Smetanova Litomyšl v r. 2010 a 2011 (Svatební košile, Stabat mater).

V minulém roce si Brněnský akademický sbor připomenul Slavnostním koncertem 60. výročí své existence na sborové scéně.