Historie

BAS – Brněnský akademický sbor

je součástí brněnského kulturního dění od roku 1950. Věnuje se interpretaci hudby a cappella a vokálně-instrumentální hudby se zaměřením na předromantická období a na hudbu dvacátého století. Umělecky se významně prosadil v 70. letech pod vedením Lubomíra Mátla. Následovala spolupráce např. s Petrem Altrichterem, Janem Rozehnalem, Romanem Válkem. Hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím sboru byl v letech 1993–2010 Jaroslav Kyzlink. V r. 2011 převzala umělecké vedení Brněnského akademického sboru Daša Briškárová, od září 2016 se sborem spolupracuje Pavel Šnajdr.

BAS koncertoval ve většině evropských zemí i v USA a při provádění vokálně-instrumentálních děl pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, komorním orchestrem Czech Virtuosi, Moravskou filharmonií Olomouc, či Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. Sbor natočil kompaktní disky pro naše i zahraniční společnosti (Pickwick England, Free Art Records, Antiphona). Pod vedením J. Kyzlinka se stal laureátem evropských soutěží, např. Spittal an der Drau 1994, Tolosa 1995, Gorizia 1996, mezinárodního soutěžního festivalu „Chorus Camera 1996“ Rychnov nad Kněžnou, získal první místa v obou kategoriích na soutěži Spittal an der Drau 2000.

BAS se zapojil do pestré škály projektů od účinkování na festivalu Concentus Moraviae nebo Dnech Bohuslava Martinů. Spolupracoval i s italskou metalovou skupinou Rhapsody. V rámci oslav 150. výročí narození Leoše Janáčka (2004) BAS vystoupil v představení Janáčkovy opery Počátek románu a společně se souborem Hradišťan také v baletu Rákos Rákoczy. Ve spolupráci s JAMU provedl v květnu 2007 světovou premiéru kantáty Ilena Vítězslavy Kaprálové, v následující sezóně zpíval na pódiu vídeňského Musikvereinu. V roce 2010 si slavnostním koncertem připomenul 60. výročí své existence na sborové scéně. Pravidelná spolupráce s Janáčkovou operou Národního divadla v Brně poskytla členům sboru možnost účinkování v inscenacích brněnské opery (např. Musorgského Boris Godunov) a spoluúčast při provedení vokálně-instrumentálních děl A. Dvořáka na festivalu Smetanova Litomyšl v letech 2010 a 2011 (Svatební košile, Stabat Mater) a na koncertech k 80. narozeninám významného operního pěvce Richarda Nováka (Svatá Ludmila) v říjnu roku 2011. 

V roce 2012 se sbor úspěšně prezentoval na dvou prestižních mezinárodních festivalech – festivalu duchovní hudby „Virgo Lauretana“ v italském Loretu a mozartovském festivalu v Poznani (Polsko).

V roce 2013 participovala ženská část sboru na projektu doktorandky JAMU, Kataríny Duchoňové-Mašlejové „Vzpomínka na Břetislava Bakalu“, jehož součástí byl slavnostní koncert, beseda pro Kruh přátel Filharmonie Brno a výstava připomínající život a dílo tohoto významného českého dirigenta a sbormistra. Na podzim BAS účinkoval v Rossiniho Petite messe solennelle a v rámci verdiovského festivalu vystoupil společně s operním sborem ND Brno ve Verdiho Requiem.

V roce 2014 se BAS zapojil do oslav Roku české hudby uspořádáním koncertu z děl B. Martinů, J. Nováka a L. Janáčka i participací na akcích pořádaných za tímto účelem Národním divadlem Brno – spoluúčinkováním v České písni B. Smetany a Requiem A. Dvořáka.

Rok 2015 směřoval k oslavám 65. výročí založení sboru a ke slavnostnímu koncertu, který BAS za tímto účelem uspořádal. Zároveň sbor uskutečnil dva zahraniční zájezdy – do Itálie (zopakoval účast na mezinárodním festivalu „Virgo Lauretana“ v Loretu) a Německa (prezentace hudby A. Dvořáka ve Würzburgu a Dettlebachu).

V roce 2016 sbor připomněl 400. výročí úmrtí W. Shakespeara koncertem věnovaným zhudebněným textům tohoto světově proslulého básníka a dramatika.

Životnímu jubileu domácího – brněnského skladatele a muzikologa Miloše Štědroně BAS věnoval své úsilí v roce 2017. V témže roce také participoval na projektu Symfonie sirén A. Avraamova uskutečněném na brněnském výstavišti v rámci festivalu Moravský podzim.

Rok 2018 se nesl ve znamení oslav – jarním koncertem si BAS připomněl 100. výročí narození Leonarda Bernsteina a účastí na několika významných kulturních akcích věnovaných 100. výročí založení Československé republiky osobně doložil svědectví o tradici a přetrvávající existenci českých a moravských pěveckých spolků. Účastnil se koncertu v rámci festivalu Dvořákova Praha u příležitosti 100. výročí založení republiky, který řídil Jakub Hrůša a byl živě přenášen na venkovní scénu na náměstí Jana Palacha, kde se k němu přidaly další pěvecké sbory.

V roce 2019 se BAS připojil k celorepublikové benefiční akci „Zpíváme pro UNICEF“, jejíž výtěžek podpořil program „Dobrý start do života“ a touto akcí pěvecké sbory pomáhaly dětem. Postní koncert byl uspořádán v kostele sv. Maří Magdaleny v Brně, kde vedle Stabat mater českého skladatele Josefa Bohuslava Foerstera zazněly také duchovní skladby T. L. Victorii, V. Miškinise, P. Vaskse a A. Tučapského. S modifikovaným duchovním programem BAS následně vystoupil v kostele J. A. Komenského (Červený kostel) v Brně v rámci NOCI KOSTELŮ. Červen přinesl pro sbor emoce v podobě děl Bohuslava Martinů – kantáty Otvírání studánek a Mikeš z hor, které zazněly ve Vlčkově (v rámci tradiční hudební slavnosti „Putování za studánkami“), pak na zámku v Boskovicích a Mikeš z hor společně s výběrem z kantáty Catulli carmina C. Orffa zazněl také v posluchači zaplněné blanenské Galerii. Programy se sborem nastudoval druhý sbormistr (student brněnské konzervatoře) Dominik Pernica. Na podzim sbor participoval na videoklipu, kterým jsme se společně s dalšími 92 pěveckými tělesy z celé České republiky (téměř třemi tisíci sborových zpěváků!) a několika osobnostmi české operní i populární hudby, kteří zahájili svou uměleckou dráhu v dětských pěveckých sborech (např. Adam Plachetka, Vojtěch Dyk, Bára Basiková, Aneta Langerová, Jana Kirschner a další), podíleli na projektu Hlasy sametu. Idea projektu podpořeného také Českou televizí vzešla z Unie českých pěveckých sborů, která se tímto způsobem rozhodla oslavit současně dvě výročí – 50 let od svého vzniku a 30 let od Sametové revoluce. Listopadový koncert byl naším příspěvkem k oslavám 30. výročí znovunabyté svobody a demokracie v Československu. Dramaturgie koncertu byla zaměřena na skladatelské osobnosti nesoucí příjmení Novák, a přestože se nejednalo o všeobecně známý a populární program, byl přítomnými posluchači vysoce oceněn. Ještě v listopadu jsme v rámci reciproční spolupráce s operou Národního divadla Brno participovali na akci Otevřený dům s Janáčkem, která byla předehrou k festivalu Janáček Brno 2020 a během které jsme návštěvníkům, představili krátký program ze sborové tvorby Leoše Janáčka.

Závěr roku 2019 se nesl v duchu benefičního koncertu, kde ústřední skladbou byla Mozartova Missa brevis G dur a tento projekt sloužil na podporu Masarykova onkologického ústavu, na kterém se představil BAS ve spolupráci s orchestrem Virtuosi Brunenses a Hany Holišové, držitelky ceny Thalie. Opětovné provedení Mozartovy Missy brevis zaznělo v našem podání také v rámci slavnostní mše minoritského kostela sv. Janů v Brně.

Pro sborovou činnost nelehký rok 2020 přinesl striktní omezení k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. Zákaz shromažďování, konání kulturních akcí, a především zákaz zpěvu se na naší činnosti velmi negativně podepsal. Z toho mála uskutečněného koncertního programu tedy stojí za zmínění spolupráce BASu s orchestrem Virtuosi Brunenses a operní divy Andrey Kalivodové, v rámci benefičního koncertu na podporu Masarykova onkologického ústavu. Rok 2020 se nesl především v duchu příprav výročního koncertu k 70. letům činnosti BASu. Naše přípravy byly na dlouhou dobu přerušeny a termín výročního koncertu byl průběžně přesouván. Výroční koncert k 70. letům činnost BASu se v roce 2020, vzhledem ke všem vládním opatřením a z nich plynoucích zákazů, nepodařilo zrealizovat.

Snad bude rok 2021 pro naši činnost příznivější a uspořádáme výroční koncert 70+.

I v dalších letech se BAS bude snažit zaujmout, překvapovat a hýčkat své posluchače. Přijďte, jste srdečně vítáni, ať už na našem koncertě jako posluchači a pokud zpíváte, tak v našem sborovém kolektivu. Budeme se na každého z vás těšit.