Koncerty 2014

čtvrtek 23. ledna 2014 od 19 hodin

KONCERT VE TMĚ

v prostorách CSS, Chrlické nám. 2, Brno-Chrlice

plakát

14. února 2014 v 19.00 hodin

SBOROVÝ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

k svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje Brno-Židenice
kostel sv. Cyrila a Metoděje, Brno-Židenice, ul. Gajdošova

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno
Brněnský akademický sbor

Program:
sborové skladby východního obřadu
I. Hrušovský, D. Bortňanskij, G. Sviridov, S. Rachmaninov

Dirigují: Dáša Brikšárová a Martina Kirová. Sólo soprán: Jana Tajovská Krajčovičová

plakát

12. června 2014 v 19.30 hod.

JARNÍ KONCERT

k výročí významných českých skladatelů sborové tvorby

Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, Husova 14.

Program:
Bohuslav Martinů: Čtyři zpěvy o Marii
Petr Eben: Řecký slovník (výběr)
Jan Novák: Aesopia (výběr)
Bohuslav Martinů: Mikeš z hor

Plakát

21. září 2014 v 16.00 hod.

PRVNÍ KONCERT 65. SEZÓNY

Porta coeli, Předklášteří u Tišnova

Sólisté:
Jaroslava Březina (tenor), Petr Karas (baryton) a Zdislava Bočková (soprán)

Instrumentalisté:
Pavla Kopecká (harfa), Jiří Klecker (housle) a Martin Jakubíček (varhany).

Program:
Bohuslav Martinů: Tři písně posvátné
Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr)
Bohuslav Martinů: Čtyři písně o Marii
Leoš Janáček: Zdrávas Maria
Leoš Janáček: Otče náš

7. prosince 2014 v 18.00

ADVENTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH SKLADATELŮ V RÁMCI CYKLU VNITŘNÍ SVĚTY

pod vedením Daši Karasové

Kostel ČCE, nám. Svobody 14, Břeclav

Výtěžek koncertu věnován Domovu pro seniory v Břeclavi.
Vstupné 80 Kč
Koncert pořádal sbor Českobratrské církve evangelické za finanční podpory města Břeclav a společnosti Racio.
plakát