Koncerty 2016

15. prosince 2016 v 19.00 hod.

ČESKÉ VÁNOCE

adventní a vánoční hudba A. V. Michny z Otradovic, T. N. Koutníka, A. Tučapského

Refektář Mendelova muzea v Brně, Mendlovo nám. 1a

Diriguje: Pavel Šnajdr

plakát

25. října 2016 v 19.30 hod.

POCTA SHAKESPEAROVI
KONCERT KE 400. VÝROČÍ ÚMRTÍ WILLIAMA SHAKESPEARA

inspirace texty W. Shakespeara ve vokální hudbě skladatelů T. Morleyho, M. Harrise, G. A. Macfarrena, J. Ruttera, R. V. Williamse, O. Nicolaie, G. Verdiho

Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, Husova 14

Dirigují: Veronika Hromková, Pavel Šnajdr

plakát

31. března 2016 v 15.30 hod.

KONCERT V MASARYKOVĚ ONKOLOGICKÉM ÚSTAVU

Q. Gasparini, F. Anerio, M. Schneider-Trnavský, J. L. Bella, B. Bakala, L. Janáček, J. Novák a další

Galerie Žlutý kopec
MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Diriguje:
František Herman

plakát