Kontakty

BAS - Brněnský akademický sbor
Orlí 28, 602 00 Brno
tel. 776 843 490
IČ: 26680700, DIČ: CZ26680700

předsedkyně BAS:
MgA. Petra Koňárková
tel.: 603 722 602

e-mail: info@brnenskyakademickysbor.cz