Sbormistr

Pavel Šnajdr

Pavel Šnajdr

absolvoval obory skladba a dirigování na brněnské JAMU. Spolupracoval s předními českými symfonickými orchestry a divadelními scénami (mj. s filharmoniemi brněnskou, královéhradeckou a teplickou, Národním divadlem Praha, Státní operou Praha, Divadlem J. K. Tyla v Plzni, Moravským divadlem Olomouc). V současné době působí jako dirigent Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. V roce 2011 založil soubor BCO – Brno Contemporary Orchestra, s nímž se soustředí především na interpretaci soudobé hudby. Sbormistrovské činnosti se věnoval už v letech 1994–2001 v pěveckém sboru Lumír. Od sezóny 2016/2017 převzal funkci hlavního sbormistra sboru.

Dominik Pernica

Dominik Pernica

se společně s Pavlem Šnajdrem podílí na hudební přípravě sboru. Je absolventem Střední pedagogické školy v Boskovicích. Nyní pokračuje ve studiích na Konzervatoři Brno ve třídě MgA. Kamily Zenklové, obor dirigování. Působí jako druhý dirigent smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko, Symfonického orchestru města Boskovice a Brněnského akademického sboru, se kterými připravil několik projektů. Je členem několika hudebních uskupení (např. Rockfór, HD Acoustic, HD Electric, Rosomák Olympic revival, Jazz Quartet Rumena Jančeva). V současné době se zaměřuje zejména na interpretaci hudby 20. století jak v oblasti vokální, tak v oblasti instrumentální i vokálně-instrumentální.

Daša Briškárová

Daša Briškárová-Karasová

je absolventkou Konzervatoře v Košicích, obor hra na klavír. Zde získala i své první zkušenosti s dirigováním a začala spolupracovat s více pěveckými sbory.

V letech 2000–2003 působila jako sbormistryně v divadle Jonáša Záborského v Prešově. V roce 2006 absolvovala studium dirigování sboru ve třídě doc. Josefa Pančíka na brněnské JAMU. Během studia vedla sbor Gymnázia Křenová a sbor gymnázia P. Křížkovského.

Jako korepetitorka a dirigentka spolupracuje s několika pěveckými tělesy v Brně a okolí. Od roku 2007 vede pěvecký sbor Gaudeamus Brno. V letech 2010–2015 působila jako hlavní sbormistryně Brněnského akademického sboru. Je korepetitorkou v Janáčkově opeře Národního divadla v Brně.