17. listopad pozdravili Devátou
20.11.2003 - Alena Borková - Právo, str. 15

Slavnostní ráz koncertu k 17. listopadu v Janáčkově divadle byl dán jak volbou repertoáru a účinkováním výtečných interpretů, tak hojnou účastí svátečně naladěného publika. Ostatně dílo nadčasového klasika Ludwiga van Beethovena vždy vyvolává atmosféru výjimečnosti. Fantazie pro klavír, sbor a orchestr a Devátá symfonie s Ódou na radost se pohybují v obdobných výrazových polohách - obsahují náladovou gradaci ke strhujícímu jásotu, postupují od komornějšího projevu k bohatě barevnému zvukovému obrazu. Fantazie je dokonce považována za jakousi studii ke kolosu symfonie. Dirigent Jaroslav Kyzlink spolupracoval v první skladbě s pianistou Igorem Ardaševem. Klavír zněl zvonivým, v síle citlivě korigovaným úhozem v technické a rytmické preciznosti, posvěcené poezií v mezích klasicismu. K instrumentálnímu sólu se přidal orchestr Czech virtuosi s výborně zvládnutými vstupy dechů a Brněnský akademický sbor s mladistvě a svěže znějícími sóly svých členů. Interpretačně náročná Devátá symfonie - ze jména poslední věta, obohacená vokální složkou - zapůsobila nanejvýš slavnostně. Dirigent volil odpovídající, spíše svěží tempa, stavěl na výrazné rytmice a zpěvnosti, vyvážil zvuk sboru a orchestru. Z kvarteta pěveckých sólistů s projevem operního typu (Eva Dřízgová - soprán, Jitka Zerhauová - alt, Tomáš Krejčiřík - tenor, Richard Novák - bas) se sólového nástupu vokální části výborně zhostil basista a sopránová linka vytvářela lesk nad celým zvukovým komplexem.

(převzato z archivu na servru www.pravo.cz) předchozí kritika | Koncerty