Den boje za svobodu oslavil beethovenovský hold
20.11.2003 - Vladimír Čech, Brno - Rovnost, Jihomoravský den

Na pondělní večer státního svátku 17. listopadu připravil orchestr Czech virtuosi slavnostní koncert, na němž nejprve zazněla Beethovenova Fantasie pro klavír, sbor a orchestr c moll (op. 80) a po pauze pak skladatelova Symfonie č. 9 d moll (op. 125). Ryze beethovenovský program a hlavně Schillerova všeobjímající Óda na radost dokonale souzněly s poselstvím a odkazem tohoto Dne studentstva. O to víc proto těšilo, že hlediště Janáčkova divadla bylo zaplněno snad do posledního místa. Přitažlivá dramaturgie se zúročila i v interpretačním ohledu, a to hned v úvodním titulu, ve fantazijním předobraze slavné Deváté. Sólový part přednesl se suverénní brilancí a mužnou razancí Igor Ardašev. Lze- li vůbec co vytknout, pak snad jen fakt, že krátké sólové vstupy sboristů nezněly vždy nejlahodněji. Prubířským kamenem zůstala však rozsáhlá symfonie, a tu nutno vyzdvihnout promyšlenou koncepci dirigenta Jaroslava Kyzlinka, v jehož nastudování byla zřetelně patrna práce s detaily. Měl- li bych nějak stručně charakterizovat Kyzlinkovo pojetí, pak bych je právě vzhledem k propracování jednotlivých nuancí označil za analytické. Snad scházelo jen trochu více heroičnosti, ale to je věc osobního vkusu. Czech virtuosi vycházeli dirigentovi maximálně vstříc, byť ne všechny sólové pasáže vyšly úplně stoprocentně (intonační lapsy v první větě, ne zcela přesný razantní nástup věty závěrečné). Leckteré sekvence se podařily bravurně, u jiných byla znát jistá opatrnost. Celkově však provedení vyznělo výsostně přesvědčivě nejen díky instrumentalistům, ale i díky skvěle připravenému Brněnskému akademickému sboru. Skvělý výkon koneckonců podali i sólisté, z nichž se nejvíce připomínali majitelé hlasu nejvyššího a nejnižšího, resp. sopranistka Eva Dřízgová- Jirušová a basista Richard Novák, který ve svém vstupním sóle přímo exceloval. Za onemocnělého tenoristu Pavla Černocha zaskočil Tomáš Krejčiřík, jemuž však exponované pochodové sólo přesvědčivě nevyšlo. Kvarteto pěvců doplňovala altistka Jitka Zerhauová. V auditoriu zasedli i mnozí laičtější posluchači, kteří tleskali po každé větě symfonie, což pochopitelně nemálo rušilo. Koncert se konal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka. Ten v úvodních slovech připomněl pouze 17. listopad před 14 roky, o masakru z doby nástupu fašismu u nás se však nezmínil vůbec.

(převzato ze servru www.rovnost.cz) následující kritika | Koncerty