logo

Soutěžní klání v Badenu 2022

M. Josia – Regina Coeli:
T. L. Vittoria – Ave Maria:
K. Nystedt – Gloria:
Z. Král – Pater noster:
J. Novák – Lydia, dic per omnes:
A. Tučapský – Ne forte credas:
O. Halma – Čačina, čačina:
G. Aichinger – Regina coeli:
J. Novák – Laudabunt alii claram:
J. Novák – Integer vitae:
V. Miškinis – Ubi caritas et amor:
V. Werner – Viděl jsem zrána stoupat z hlubin moří:
A. Tučapský – Nunc est bibendum:
C. Artley – Ave verum:
B. Chilcott – A Little Jazz Mass (Kyrie):
B. Chilcott – A Little Jazz Mass (Gloria):
BAS – Brněnský
akademický sbor

info@brnenskyakademickysbor.cz
776 843 490