logo

Sbormistři

Pavel

Pavel Šnajdr

Absolvoval obory skladba a dirigování na brněnské JAMU. Spolupracoval s předními českými symfonickými orchestry a divadelními scénami (mj. s filharmoniemi brněnskou, královéhradeckou a teplickou, Národním divadlem Praha, Státní operou Praha, Divadlem J. K. Tyla v Plzni, Moravským divadlem Olomouc). V současné době působí jako dirigent Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. V roce 2011 založil soubor BCO – Brno Contemporary Orchestra, s nímž se soustředí především na interpretaci soudobé hudby. Sbormistrovské činnosti se věnoval už v letech 1994–2001 v pěveckém sboru Lumír. Od sezóny 2016/2017 převzal funkci hlavního sbormistra sboru.

Dominik

Dominik Pernica

Společně s Pavlem Šnajdrem se podílí na hudební přípravě sboru. Je absolventem Střední pedagogické školy v Boskovicích. Nyní pokračuje ve studiích na Konzervatoři Brno ve třídě MgA. Kamily Zenklové, obor dirigování. Působí jako druhý dirigent smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko, Symfonického orchestru města Boskovice a Brněnského akademického sboru, se kterými připravil několik projektů. Je členem několika hudebních uskupení (např. Rockfór, HD Acoustic, HD Electric, Rosomák Olympic revival, Jazz Quartet Rumena Jančeva). V současné době se zaměřuje zejména na interpretaci hudby 20. století jak v oblasti vokální, tak v oblasti instrumentální i vokálně-instrumentální.

BAS – Brněnský
akademický sbor

info@brnenskyakademickysbor.cz
776 843 490