logo

Duchovní koncert 2019

Eli Eli – A. Tučapský
Filiae Jerusalem – A. Tučapský
Pater meus – A. Tučapský
Astiterunt reges – T. Victoria
BAS – Brněnský
akademický sbor

info@brnenskyakademickysbor.cz
776 843 490