logo

Sezóna 2012/13

13. 12. 2012 v 19.30 hod., koncertní sál konventu Milosrdných bratří, Vídeňská ul. 7, Brno

ITALSKÉ VÁNOCE

Diriguje: Daša Briškárová

Účinkují: Jazzový kvartet Jaromíra Hniličky; Karel Bláha – tenor; Miroslav Dvořák – slovní doprovod; Linda Winterová – klavír

Pod záštitou Jeho Excelence Pasquale D’Avino, velvyslance Italské republiky v Praze, pořádají: Jihomoravská pobočka, Společnosti přátel Itálie, Společnost přátel Itálie, Umělecká agentura MUSICA VIVA

středa 24. 4. 2013 v 19.30 hod., Konvent Milosrdných bratří v Brně, Vídeňská 7

VZPOMÍNKA NA BŘETISLAVA BAKALU

Diriguje: Katarína Duchoňová-Mašlejová

Účinkují: ženská část Brněnského akademického sboru; ženská část sboru Janáčkovy opery; Lenka Ďuricová – soprán; Kristina Vaculová – flétna; Pavla Kopecká – harfa; Daša Briškárová, Ondrej Olos – klavír

BAS – Brněnský
akademický sbor

info@brnenskyakademickysbor.cz
776 843 490